Getuigschrift Wyldemerk

“Wij, de directie en bestuur willen mevr. van Gulik danken voor haar enorme inzet en betrokkenheid in de afgelopen drie jaar om dit project vorm te geven. Haar deskundigheid als docent en in het pedagogisch werk evenals haar verbondenheid met zowel het concept als de doelgroep hebben een belangrijke functie vervuld in de vorming en de kwaliteit die we binnen het project hebben kunnen genereren in een relatief korte periode.”

(Klik op de tegel hiernaast om het volledige getuigschrift te downloaden.)