Voor jongeren

Volwassen worden is niet makkelijk en soms ronduit moeilijk. Jongeren worden rond de pubertijd ingewikkeld. In-gewikkeld in gedoe. In de knoop dus. School, thuis, vrienden en om daar altijd de goede dingen in te doen….

De omstandigheden

Omstandigheden waar je voor kiest (drank, drugs en rock and roll), maar ook omstandigheden waar je niet voor kiest (echtscheiding, adhd, ppd-nos, dyslexie) maken het soms wel heel moeilijk.

De omstandigheden zijn verschillend; het resultaat niet. Je komt tot stilstand, begint te spijbelen, drugs liggen op de loer… Doordat het op school niet meer gaat, ontstaan er niet alleen thuis problemen maar ook met de leerplichtambtenaar.

Dan wordt het tijd dat er een volwassen met jou mee gaat lopen. Dan begint met het ont-wikkelen.

Dat is in het kort wat LEF&VANGULIK doet: ont-wikkelen van in-gewikkelde jongeren.

lef&vangulik biedt coaching op inhoud en op persoonlijk functioneren. Dit maatwerk is volledig op jou en jouw situatie afgestemd. LEF&VANGULIK vraagt wel iets van je terug: respect en inzet om mét hulp zelf iets van jouw toekomst te maken.

De praktijk

Lokaal 80c op RSG Alvinus Magister in Sneek is ingericht met werkplekken voor vijf jongeren. Er is koffie, thee en internet.

Ingeborg van Gulik spreekt in overleg met de school, jouw ouders en jou af welke uren jij in de klas bent en welke uren in 80c. Je werkt in de 80c-uren aan je schoolwerk maar belangrijker is dat Ingeborg in de gaten houdt of het goed met je gaat in de klas (inzet, gedrag) maar ook of je het naar je zin hebt. Ingeborg neemt niets van je over. Soms zal ze wel structuur aanbrengen, maar beter is dat ze jou leert hoe je moet structureren zodat je het na een poosje gewoon zelf kunt.

Thuis

Thuis is minstens zo belangrijk als school dus ook daar is aandacht voor. Zijn er conflicten en hoe ga je daar mee om? De lijnen tussen de docenten en Ingeborg zijn zo kort mogelijk. De lijnen met thuis zo mogelijk nog korter. Door te mailen, bellen en langs te gaan, ontstaat er een totaalbeeld waardoor het mogelijk is jou te helpen je gedrag zo bij te stellen dat alles weer op de rit komt.