Voor ouders

Volwassen worden is niet makkelijk en soms ronduit moeilijk. Jongeren worden rond de pubertijd ingewikkeld. Ze zitten in de knoop. Soms raken ze zo in zichzelf en de omstandigheden gewikkeld dat ze er zelf niet meer uit komen. En als ouder lukt het ook niet altijd om daarin je zoon of dochter in de juiste richting te krijgen.

De omstandigheden

De omstandigheden zijn divers; het resultaat niet. De jongere komt tot stilstand, begint te spijbelen, drugs liggen op de loer… Doordat het op school niet meer gaat, ontstaan er thuis problemen, en ook met de leerplichtambtenaar.

Dan wordt het tijd dat er hulp komt bij het ont-wikkelen van de in-gewikkelde jongere.

Dat is in het kort wat LEF&VANGULIK doet: ont-wikkellen van in-gewikkelde jongeren.

LEF&VANGULIK biedt coaching op inhoud en op persoonlijk functioneren. Dit maatwerk is volledig op de jongere afgestemd. LEF&VANGULIK kan als dat nodig is enorm streng zijn, maar doet alles vanuit een onvoorwaardelijke steun voor uw zoon of dochter.

De praktijk

Lokaal 80c op RSG Alvinus Magister in Sneek is ingericht met werkplekken voor vijf jongeren. Er is koffie, thee en internet.

LEF&VANGULIK spreekt in overleg met de school, de ouders en de jongere af welke uren de jongeren in de klas zijn en welke uren in 80c. De jongeren werken in de 80c-uren aan hun schoolwerk maar belangrijker is dat Ingeborg in de gaten houdt of het goed gaat in de klas (inzet, gedrag) maar ook of een jongere het naar z’n zin heeft.

Hoe moeilijk het ook is, het is niet de bedoeling het over te nemen van de jongere. Soms is het handig wat zaken te structureren, maar beter is het jongeren te leren hoe ze moeten structureren zodat ze het na een poosje gewoon weer zelf kunnen.

Thuis

Thuis is minstens zo belangrijk als school dus ook daar is aandacht voor. Zijn er conflicten en hoe ga je daar mee om? De lijnen tussen de docenten en Ingeborg zijn zo kort mogelijk. De lijnen met thuis zo mogelijk nog korter. Door te mailen, bellen en langs te gaan, ontstaat er een totaalbeeld waardoor het mogelijk is de jongere te helpen zijn gedrag zo bij te stellen dat alles weer op de rit komt.

Tarieven

LEF&VANGULIK kost € 45 per uur (geen BTW).

Sommige ouders betalen vanuit het PGB en de school kan soms bijdragen in het kader van het Passend Onderwijs.

In sommige gevallen zijn de gemaakte kosten aftrekbaar van de belastingen.

LEF&VANGULIK vindt dat geld nooit de reden mag zijn dat een jongere niet krijgt wat hij nodig heeft dus er is altijd ruimte voor een gesprek om de mogelijkheden van de financiële kant van de zaak te onderzoeken.